Vem är jag?

När jag kom till Malmö det var mycket tråkigt. Därför jag saknade min hemland.svenska språk var mycket svårt .Jag tänkte att jag måsta känner själv. Vem är jag?När började jag skolan .Jag var lite rädd, men jag har förstått lite svenska.Men nu jag kan förstår svenska.Det är bra .Jag har mycket snäll lärare och mycket snäll kompisar.Nu jag kan förstår vem är jag.