Mitt Malmö

En grön malmöbuss rusar gatan fram
Denna stad har fått för mycket skam
Den är berusad av stress
på grund av all negativ press