Kände mig ensam i Malmö

När jag kom till Malmö från mitt hemland, jag var mycket lyckliga för att min önskar var besvarades vilken var att leva med min familj igen. Efter 1 vecka började jag kände mig ensam därför jag saknade mina vänner och min bror som bor i mitt hemland, en dag bestämde jag att jag ska åka till mitt hemland men jag gick inte för att mina klasskamraterna, min syster och en riktig person i mitt liv kommer inte att låta mig gå sen jag trodde att jag här folks som älska jag mycket och jag var inte ensam. Men jag tycker allting om Malmö, Mäniskor respektera varandra,lärare är alltid snäll och du kan bäratta allting med de,de kommer aldrig sagt att vi är upptagna. Det är olika med mitt hemland lärare är alltid upptagna. Malmö är mitt hemland nu, det ska alltid leva i mitt hjärta 🙂