Jag förlorade min väg till mitt land

Jag förlorade min väg till mitt land.

Jag var glad. Jag lekte, jag växte vid höga fjäll. Men nu är jag förlorad. Det är många år som jag har varit förlorad. Jag går från en stad till andra stad från ett land till ett annat land. Men jag hittar inte mitt hemland. Jag lever bland folk,men mitt hjärta är på en annan plats.

Mitt hjärta vill inte vara här. Här är vackert, mycket vackert, jag ser själv här blå himlen, många gräsmattor,vackra hus ock vackra städer. Men här är inte det som är viktig för mig.Och jag bara ser. Jag vill leta efter mitt gamla hus bland det sköna. Jag går och lever alla dagar här, men det finns något i mitt hjärta, som ljusets snår, som en sömn tidig vid gryningen. Så jag är otålig jag vill springa till nattens slut. Jag vill springa till bergens topp. Det finns ett ljud i fjärran som bjuder mig…